Wie zijn we

 

 

 

Elsbeth Denys en Fabian Rasson zijn afgestudeerd als meester in de conservatie/restauratie, ook als we gebruik maken van exteren werken we steeds met gekwalificeerd personeel.

 

Meester in de Conservatie/Restauratie, optie Muurschilderkunst. Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten.

  • Scriptie Elsbeth Denys: “Vullende Consolidanten op basis van kalk voor de conservatie van muurschilderkunst: Injectiemengsels en –mortels”. (Academiejaar 2000-2004)
  • Scriptie Fabian Rasson: “Vooronderzoek van het onroerend erfgoed: een stand van zaken”. (Academiejaar 2000-2004)

 

 

Master in de Cultuurwetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. (Academiejaar 2004-2005).

Behaald met grote onderscheiding (Elsbeth Denys) en onderscheiding (Fabian Rasson).

Gezamenlijke eindverhandeling: “Benadering van een beschermingsprocedure binnen de monumentenzorg: een casestudy. Renaat Braem, Administratie- en Rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel: Vooronderzoek en proefrestauratie van de muurschilderingen en opstellen van een beschermingsdossier.”

 

Aanvullende opleidingen/ervaring:

  • Academiejaar 1999-2000: Avondschool voor volwassenen Restauratie van houten sculpturen te Sint-Lucas Gent bij G. Tienphont. (Fabian Rasson)

 

  • 2004: Opleiding Restauratie/Conservatie optie Muurschilderkunst. La Escuela Taller de La Habana “Gaspar Melchor de Jovellanos” te Havana, Cuba. (Elsbeth Denys en Fabian Rasson)

 

  • 2004: Opleiding Restauratie/Conservatie optie Muurschilderkunst. El Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) te Havana, Cuba. (Elsbeth Denys en Fabian Rasson)

 

  • 2005-2008: Veilinghuis Bernaerts nv. Verantwoordelijke stockbeheer, installatie van tentoonstellingen en uitvoering van noodrestauraties. (Fabian Rasson in loondienst.)

 

  • 2006-2007: Diverse opleidingen moderne verfsystemen bij Akzo Nobel. (Elsbeth Denys)

 

  • 2010: Workshop reiniging van kunstvoorwerpen met behulp van waterige systemen, compressen en gels. Syntra Brussel in samenwerking met C/R-Forum, Vlaamse beroepsvereniging voor conservators/ restaurators. (Elsbeth Denys en Fabian Rasson)

 

  • 2011: Workshop identificatie-sneltesten t.b.v. restauratoren. Syntra Limburg-campus Tongeren in samenwerking met C/R Forum, Vlaamse beroepsvereniging voor conservators/restaurators. (Elsbeth Denys en Fabian Rasson)

 

  • December 2012-juli 2013: Gastdocent Hogeschool Antwerpen, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen, assistent praktijk restauratie/ conservatie muurschilderkunst. (Elsbeth Denys)

 

 

 

 

 

Ornament © 2014