Wie wij zijn

Ornament © 2018

Ornament cvba is in 2011 opgericht door de zaakvoerders Elsbeth Denys en Fabian Rasson.

 

Fabian deed eerste ervaringen op in de gespecialiseerde restauratie vanaf 1996. Tussen de jaren 2000 en 2005 waren Elsbeth en Fabian studiegenoten, wat een blijvende samenwerking opleverde.

 

Beiden zijn in 2004 afgestudeerd als meester in de conservatie/restauratie met specialisatie muurschilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, onderdeel van Hogeschool Antwerpen.

De scriptie van Elsbeth had als titel: “Vullende Consolidanten op basis van kalk voor de conservatie van muurschilderkunst:

Injectiemengsels en –mortels”.

De scriptie van Fabian: “Vooronderzoek van het onroerend erfgoed: een stand van zaken”.

 

Tijdens het laatste academiejaar werd door beiden in het kader van een beurs voor Ontwikkelingssamenwerking van januari tot maart 2004 te Havana, Cuba, les gevolgd aan El Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM) en stage gelopen bij La Escuela Taller de La Habana “Gaspar Melchor de Jovellanos”. 

 

Het academiejaar nadien behaalden zij nog een bijkomende master in de Cultuurwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel waarbij de klemtoon vooral lag op monumentenzorg. Alle afstudeerprojecten concentreerden zich rond het Rectoraatsgebouw van de VUB en dan vooral gericht op de monumentale muurschilderingen van Renaat Braem in het interieur.

De gezamenlijke eindverhandeling draagt als titel: “Benadering van een beschermingsprocedure binnen de monumentenzorg: een casestudy. Renaat Braem, Administratie- en Rectoraatsgebouw van de Vrije Universiteit Brussel: Vooronderzoek en proefrestauratie van de muurschilderingen en opstellen van een beschermingsdossier.”

 

De ervaringen met deze schilderingen vormden een belangrijk startpunt voor verdere ervaringen met moderne, monumentale wandschilderkunst zoals in het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveligheid te Den Haag. De recentere wandschilderingen zijn immers qua bewaringstoestand vaak bijzonder complex doordat sinds de tweede wereldoorlog er een explosie was aan nieuwe materialen en technieken waarbij de kunstenaar zijn of haar weg nog moest vinden. Ook voor de restaurator is dit steeds een bijzondere uitdaging. Zie bijvoorbeeld de wandschilderingen van Roger Raveel.

Projecten rond moderne wandschilderkunst behoren sindsdien tot onze specialiteiten en uitdagende projecten worden nooit uit de weg gegaan. Zie bijvoorbeeld de video.

 

 

 

Momenteel heeft Ornament cvba geen vast personeel in dienst maar kunnen zij bij grotere restauratieprojecten steunen op enkele gewaardeerde, zelfstandige collega's die allen in bezit zijn van een master diploma in de Conservatie/Restauratie van Muurschilderkunst.

Ornament cvba wenst ook enkel te werken met restauratoren die in bezit zijn van een master diploma in de Conservatie/Restauratie.

 

Voor interdisciplinaire projecten wordt wel vaker samenwerking aangegaan met collega's met andere restauratiespecalisaties, met (bouw)historici en met restauratiearchitecten.

Een sterk gehavende wandschildering van Roger Raveel in de kelders van kasteel Beervelde voorafgaand aan behandeling eind 2018. Raveel schilderde met acrylverf op een niet adequaat voorbereide ondergrond. In totaal gaat het om 300m² schildering met zeer wisselende samenstelling en bewaringstoestand.

Elsbeth en Fabian zijn beiden lid van:

-Beroepsvereniging voor Conservators-Restaurateurs van Kunstvoorwerpen (BRK-APROA)

-Restauratoren Nederland

Eind 2018 werd door ons een grote muurschildering in acrylverf van Théo Humblet van de wand afgenomen omdat het gebouw zou gesloopt worden. Na behandeling zal de schildering een nieuwe bestemming krijgen in de nieuwbouw.