Restauratie en Conservatie

 

 

 

 

Naargelang de noden van het object wordt er geopteerd voor een restauratie en/of een actieve of passieve conservering. Goed behoud van een kunstwerk of interieurelement wordt immers niet verzekerd door (herhaaldelijke) restauratie-ingrepen, maar door een goede en op maat uitgewerkte conservering. Gunstige omstandigheden minimaliseren de materiële achteruitgang en vermijden onnodige behandelingen. Iedere ingreep op het object brengt immers onherroepelijke schade of wijzigingen met zich mee.

Wanneer de toestand van het objecten er toe noopt om toch over te gaan tot restauratie hebben wij steeds een grote terughoudendheid om vermindering van authenticiteit te vermijden.

Wij dragen de moderne ethiek binnen de restauratiepraktijk hoog in het vaandel, volgen de nieuwste technologieën op de voet, maar verliezen echter nooit de waardering voor de traditionele materialen en technieken.

Ieder ingreep door ons uitgevoerd wordt zorgvuldig gedocumenteerd en weergegeven in een rapport, zodat dit samen met alle bevindingen en eventuele resultaten van het vooronderzoek een basis vormt voor verdere monitoring van het object.

Wij conserveren/restaureren:

  • Muurschilderingen (figuratief en decoratief)
  • Marouflages
  • Sgraffiti
  • Verguldingen
  • Stucwerk

 

 

Ornament © 2014