Home

Ornament © 2018

Ornament cvba is gespecialiseerd in hoogwaardige conservatie en restauratie van muurschilderingen, sgraffiti en stucwerk. Ook voor materiaaltechnisch onderzoek van gevels en historische (kerk-) interieurs alsook interdisciplinair bouwhistorisch onderzoek kunt u bij ons terecht

 

Of het nu gaat om een geheel interieur of om een apart object, alle conservatie- en/of restauratieprojecten zouden moeten beginnen met uitgebreide methodieke onderzoeken. Hierbij worden zo veel mogelijk gegevens verzameld over de opbouw en opeenvolging van de verschillende lagen binnen hun historische, esthetische en materiaaltechnische context. Het moet alle materialen en inherente waarden behandelen, inclusief de historische ingrepen of veranderingen, toevoegingen of restauraties.

 

Een studie dient best onderbouwd te worden met technisch wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot identificatie van materialen en schademechanismen in de eerste plaats en kritische diagnose in de tweede plaats.

 

Ornament cvba heeft zich toegespitst op diverse aspecten van een (voor)onderzoek van een historisch interieur of kunstwerk. Door interdisciplinaire samenwerking kunnen wij een totaalpakket aanbieden wat betreft het materiaaltechnische en historische onderzoek van een interieuraankleding, inclusief de roerende objecten.

Dit omvat zowel het onderzoek ter plaatse naar de diverse polychrome afwerkingslagen als hun constructie en pathologie. Dit onderzoek kan aangevuld worden met archief- en materiaalwetenschappelijk laboratoriumonderzoek.

 

Concreet bieden wij aan:

 • Stratigrafisch kleuronderzoek
 • Materiaaltechnisch onderzoek,
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Opmaak van plannen en werktekeningen
 • Opmaak van schadebeelden
 • Opmaak van bestekteksten

Sint-Salvatorkathedraal. Eind 15de eeuwse engel voor en na reiniging.

Naargelang de noden van het object wordt er geopteerd voor een restauratie en/of een actieve of passieve conservering. Goed behoud van een kunstwerk of interieurelement wordt immers niet verzekerd door (herhaaldelijke) restauratie-ingrepen, maar door een goede en op maat uitgewerkte conservering. Gunstige omstandigheden minimaliseren de materiële achteruitgang en vermijden onnodige behandelingen. Iedere ingreep op het object brengt immers onherroepelijke schade of wijzigingen met zich mee.

 

Wanneer de toestand van het objecten er toe noopt om toch over te gaan tot restauratie hebben wij steeds een grote terughoudendheid om vermindering van authenticiteit te vermijden.  Wij dragen de moderne ethiek binnen de restauratiepraktijk hoog in het vaandel, volgen de nieuwste technologieën op de voet, maar verliezen echter nooit de waardering voor de traditionele materialen en technieken.  Ieder ingreep door ons uitgevoerd wordt zorgvuldig gedocumenteerd en weergegeven in een rapport, zodat dit samen met alle bevindingen en eventuele resultaten van het vooronderzoek een basis vormt voor verdere monitoring van het object.

 

Wij conserveren/restaureren:

 • Muurschilderingen (figuratief en decoratief)
 • Marouflages
 • Sgraffiti
 • Verguldingen
 • Stucwerk